Biuro Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że na stronie BIP Morąg (link do konkursu ofert) został ogłoszony Konkurs Ofert na realizatorów zadań w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025  przez osoby fizyczne. 

W dniu 12 września 2022 r. o godzinie 9:00 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Morągu odbędzie się spotkanie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Nauczycielami, w celu nawiązania współpracy i omówienia procedury konkursowej oraz przedstawienia harmonogramu szkoleń do programów rekomendowanych.