UWAGA

 

 

Informujemy, że Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 

07.05.2021 r. (PIĄTEK)

BĘDZIE CZYNNE

OD 9:00 DO 14:00