Telefon Zaufania – dyżury w poniedziałki od 18:00 – 19:00

nr tel. 897572373

 

Realizowane zadania finansowane są z budżetu Gminy Morąg   z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.