Od poniedziałku do piątku: 07:00 – 15:00

nr tel. 897572373

 

Realizowane zadania finansowane są z budżetu Gminy Morąg   z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.