W dniu 12 września 2022 r. o godzinie 9:00 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Morągu odbędzie się spotkanie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Nauczycielami, w celu nawiązania współpracy i omówienia procedury konkursowej oraz przedstawienia harmonogramu szkoleń do programów rekomendowanych.