W ramach Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działają:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy:
 • Prawnik
 • Psychoterapeuta
 • Psycholog
 • Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia
 • Świetlica socjoterapeutyczna “Trampolina”
 • Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży
 • Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Streetworking Morąg
 • Spotkania grupy AA

Realizowane zadania finansowane są z budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.