W ramach Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działają:

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy:
  • Prawnik
  • Psychoterapeuta
  • Psycholog
  • Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
  • Streetworking Morąg
  • Spotkania grupy AA

Realizowane zadania finansowane są z budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.