Biuro Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że na stronie BIP Morąg (link do konkursu ofert) został ogłoszony Konkurs Ofert na realizatorów zadań w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025  przez osoby fizyczne.