Spotkania odbywają w każdy wtorek od 17:00 w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg.