ŚWIETLICA  SOCJOTERAPEUTYCZNA ”TRAMPOLINA”

Informujemy, że od  dnia 12.02.2018r. działa w Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul Dworcowej 7 świetlica z elementami socjoterapii. Spotkania skierowane są do dzieci  z rodzin potrzebujących pomocy. Uczestnikami są dzieci w przedziale wiekowym od 7do 13 roku życia.

Zajęcia są bezpłatne, finansowane z budżetu Gminy Morąg z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Spotkania  odbywają  się dwa razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i środę w godz.15:30-18:30.

       Głównym celem działalności świetlicy jest zmiana w hierarchii wartości uczestników , podniesienie ich samooceny a także dojrzałości emocjonalnej i społecznej przy jednoczesnym wdrażaniu treści profilaktycznych na podstawie programu „UNPLUGGED.W trakcie spotkań dzieci przy pomocy prowadzących odrabiają systematycznie prace domowe, grając w gry planszowe  uczą się zasad zdrowej rywalizacji. Prowadzone są także zajęcia plastyczne, dzieci mają dostęp do różnych materiałów .Planowanie wolnego czasu bez telefonu komórkowego i komputera to cel, który również przyświeca tej działalności. Podczas zajęć dzieci korzystają z bezpłatnego poczęstunku a także próbują swoich sił w kulinarnym zakresie poprzez samodzielne wykonywanie kanapek.

Informacje i zapisy pod nr tel. 89 757 23 73