W dniach 24-27 października b.r., od czwartku, do niedzieli,  odbyły się w Bogaczewie, w Ośrodku Wypoczynkowym Plaża Resort, warsztaty terapeutyczne pt. „W poszukiwaniu siebie – o poczuciu własnej wartości”. Odbiorcami były osoby uzależnione  od alkoholu i  współuzależnione, czyli ich rodziny.

 

W Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 18-19.10.2019r. odbyło się szkolenie dla opiekunów świetlic wiejskich, nauczycieli i psychologów, z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat pt. ”PRZYJACIELE ZIPPIEGO”. W spotkaniu wzięło udział 15 nauczycieli pedagogów, którzy będą realizowali ten program w przyszłym roku szkolnym. Prowadzącą szkolenie była Pani Elżbieta Górecka z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji „Lider”.