W Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 18-19.10.2019r. odbyło się szkolenie dla opiekunów świetlic wiejskich, nauczycieli i psychologów, z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat pt. ”PRZYJACIELE ZIPPIEGO”. W spotkaniu wzięło udział 15 nauczycieli pedagogów, którzy będą realizowali ten program w przyszłym roku szkolnym. Prowadzącą szkolenie była Pani Elżbieta Górecka z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji „Lider”.