Dnia 07.12.2019 r. (sobota) w godzinach  10:00-14:00 odbędą się w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Morągu ul. Dworcowa 7, „Otwarte Drzwi” w ramach Kampanii „Biała Wstążka.

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach.

07 grudnia 2019 r. (sobota) w  ramach Otwartych Drzwi zapraszamy na specjalny dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, psychoterapeutycznych oraz specjalisty psychoterapii uzależnień. Dyżur pełnić będą również członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.