Burmistrz Morąga ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizatorów zadań w 2022 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025 przez osoby fizyczne.

 

I. Przedmiotem Konkursu jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

II. Termin realizacji zadań: 21.09.2022 r.- 16.12.2022 r.

 

III. Termin składania ofert: - 15.09.2022 r. do godziny 15:00.

 

Więcej informacji: https://bip.morag.pl/10118/3204/Konkursy_Ofert/