Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W punkcie nieodpłatnych porad i konsultacji udzielają:

  • radca prawny - czwartki  16:00 – 18:00
  • psycholog - poniedziałki 13:30 – 15:30
  • psycholog - wtorki  15:00-18:00