Punkt Informacyjno – Konsultacyjny  ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W punkcie nieodpłatnych porad i konsultacji udzielają:

  • radca prawnym - czwartki od 16:00 – 18:00
  • psychoterapeuta
  • psycholog - poniedziałki 16:30 – 18:30
  • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia