Spotkania odbywają się w każdą środę od godziny 11:00 w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg.