Biuro Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul. Dworcowa 7) 

informuje, że spotkania w ramach szkoły dla rodziców i wychowawców  zostają zawieszone do odwołania.