Dnia 24.02.2020 r. (poniedziałek), o godzinie 17.00, w Biurze Pełnomocnika  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ulicy Dworcowej 7, odbędzie się pierwsze spotkanie grupy socjoterapeutycznej, na które zapraszamy młodzież klas VI-VIII szkoły podstawowej.

Zajęcia poprowadzić będzie wykwalifikowana kadra Pani Anna Altman, Pani Beata Pietrzyk i Pani Agata Niewińska – psycholog (konsultacje dla młodzieży
i rodziców). 

Działanie finansowane z Budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Iwona Florczak – Osękowska

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i RPA