Dnia 26.02.2020 r. (środa), o godzinie 15.30, w Biurze Pełnomocnika  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ulicy Dworcowej 7, odbędzie się pierwsze spotkanie grupy socjoterapeutycznej, na które zapraszamy dzieci klas
I-IV szkoły podstawowej.

Zajęcia poprowadzić będzie wykwalifikowana kadra Pani Anna Altman, Pani Beata Pietrzyk i Pani Agata Niewińska – psycholog (konsultacje dla dzieci
i rodziców). 

Działanie finansowane z Budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Iwona Florczak – Osękowska

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i RPA