Dnia 17.02.2020 r. (poniedziałek), o godzinie 17.00, w Biurze Pełnomocnika  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ulicy Dworcowej 7, odbędzie się spotkanie na które zapraszamy młodzież klas VI-VIII szkoły podstawowej wraz z rodzicami lub opiekunami.

Celem spotkania będzie utworzenie młodzieżowej grupy socjoterapeutycznej, którą poprowadzi wykwalifikowana kadra Pani Anna Altman, Pani Beata Pietrzyk i Pani Agata Niewińska – psycholog. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Iwona Florczak – Osękowska

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i RPA

 

Działanie finansowane z Budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.